weber.sys 840 Klinkerolje - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys 840 Klinkerolje

weber.sys 840 Klinkerolje
weber.sys 840 Klinkerolje

Produktfordeler

  • Fremhever flisens struktur og farge
  • Beskytter mot skitt

Fremhever flisens struktur og farge og beskytter mot skitt.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.sys 840 brukes til etterbehandling av uglasserte klinkerfliser. Oljen metter porene i flisens overflate, beskytter mot smuss og gir flisene og fugene en dypere glans. Daglig rengjøring skjer ved hjelp av rengjøringsmiddel for husholdninger og vann.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 50258

Materialforbruk: Ca. 0,05 -0,2 liter/ m².

Lagring

Holdbar i 24 måneder ved frostfri lagring i lukket beholder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Flisene skal være rene og tørre. Fugene skal være gjennomherdede. Rengjøring ved kraftig nedsmussing eller ved gjennstående sementfilm etter fuging kan skje med weber.sys 838.

Blanding

Produktet er ferdigblandet og klart til bruk.

Påføring

Påfør weber.sys 840 med rull, pensel, eller en fille som ikke loer. Arbeid i forskjellige retninger for å få en jevn fordeling av oljen over fliser og fuger. Tørk bort overflødig olje. La overflaten tørke. Ved behov kan behandlingen gjentas.

Vær oppmerksom på

Sørg for god luftsirkulasjon. Bruk beskyttelseshansker

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.