weber neutral silicone - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber neutral silicone

weber neutral silicone
weber neutral silicone

Produktfordeler

  • Antimuggbehandlet
  • Lett å dra ut
  • Elastisk
  • 20 farger

Nøytralherdende, antimuggbehandlet silikonfugemasse for bruk i våtrom. Meget god vedheft til nesten alle underlag uten bruk av primer/grunning.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber neutral silicone er en nøytralherdende, antimuggbehandlet silikonfugemasse for bruk i våtrom.
Meget god vedheft til nesten alle underlag uten bruk av primer/grunning. Finnes i 20 farger som er tilpasset fugemassene weber classic grout og weber rapid grout.

 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Påføringstemperatur +5°C til +40°C
Temperaturbestandighet etter herding -40°C til 120°C
Åpentid Ca. 5-30 min. avhengig av temperatur og luftfuktighet
Herdetid Ca. 2mm/døgn (ved +23°C og 50% RF)
Lagringstid Minst 12 måneder i uåpnet emballasje.
Base Nøytralherdende silikon
Konsistens Pastøs, stabil
Bevegelse før brudd 250% (ISO 8339)
Elastisk tilbakegrad over 95%
Fleksibilitet i bevegelsesfuge 25%
Hardhet Shore A, 22
Forpakning Patroner 310ml
Farger 10 Transparent, 11 White, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete grey, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 31 Cream, 32 Oak, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 38 Leather, 39 Brick, 40 Mahogany

 

MATERIALFORBRUK
fugebredde x fugedybde En patron holder til
4 mm x 3 mm 24 lm
6 mm x 3 mm 16 lm
10 mm x 5 mm 6 lm
15 mm x 6 mm 3 lm

Angitte verdier på forbruk er omtrentlige. Avvik kan forekomme.

Bruksområde

weber neutral silicone har god vedheft til nesten alle underlag ved normal belastning, uten behov for primer/grunning. Eksempler på underlag: glass, glaserte fliser, keramikk, klinker og emalje, betong, metalliske overflater som aluminium, galvanisert stål, rustfritt stål (ikke kobber) samt overflatebehandlet tre. På grunn av mangfoldet av de brukte grunnstoffene anbefaler vi på forhånd å teste hefteevnen. Ved formede kunststoffdeler (f.eks. bølget PVC- eller pleksiglassdeler) er en spenningskorrosjon mulig. På underlag som inneholder myknere, f.eks. bitumen, kan fugemassen lett misfarges. Anbefalt å gjøre et lite testfelt før fuging av porøse stein. Noen stein kan misfarges.

weber neutral silicone har brukes både innen- og utendørs.

weber neutral silicone anbefales ikke på til akvarier, marmor, naturstein, tegl eller ved fuging under vann.

Lagring

1 år. Gjelder for uåpnet emballasje lagret tørt og kjølig.

Utførelse

Utførelse

Fugesidene må være tørre, fri for smuss, olje og fett. Løse deler, avleiringer og rester av andre fugemasser må fjernes. Oljete og fete overflater må rengjøres grundig med aceton. Fugekantene må beskyttes med maskeringstape.

Tuppen av patronen med weber neutral silicone kappes av over gjengene. Sprøytedysen skrus på og skjæres til på skrått til samme diameter som på fugens bredde.

Påfør silikon med en hånd- eller trykkluftsprøyte om mulig med konstant trykk. Etter ca. 10 min trekkes silikonfugen av med en fugenal eller sparkel som er fuktet med såpevann. Maskeringstapen må fjernes før silikonen skinntørker.

Anbefalt fugebredde er 6-25mm.

NB! Silikonfugen må kun hefte på to sider. For å unngå at fugen hefter på tre sider appliseres en bunn bunnfyllingslist av polyetylenskum med lukkede celler ned i fugen.

Sikkerhet/miljø

Merknader

weber neutral silicone er ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn, unngå kontakt med øyne og hud. Ved kontakt skylles grundig med vann, evt. kontaktes lege. Ved arbeider i lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av friskluft eller ventilasjon. Tiltak for å unngå uhell og for helsevern, som fremgår av sikkerhetsdatabladet og merkingen, må overholdes. Den riktige og dermed vellykkede bruken av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. En garanti kan derfor kun gis for kvaliteten av våre produkter innenfor rammen av våre salgs- og leveringsbetingelser, men ikke for en vellykket utførelse. Med dette databladet blir alle tidligere tekniske angivelser om dette produktet ugyldig. Vi forbeholder oss endringer som betyr et teknisk fremskritt. Opplysninger av våre medarbeidere som går utover rammen av dette databladet er først gyldige med en skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.