weber.color 881 Silikon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 881 Silikon

weber.color 881 Silikon
weber.color 881 Silikon

Produktfordeler

  • Bruksferdig
  • God vedheft
  • Ikke behov for grunning

Elastisk, 1-komponent fugemasse med god vedheft uten behov for grunning.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.color 881 er en varig elastisk, 1-komponent fugemasse på silikonkautsjuk basis med fungisider. weber.color 881 har offentlig tysk testsertifikat.

• Stabil, bruksferdig
• Nøytralherdende, bearbeidbar uten luktplager
• Meget god vedheft på nesten alle underlag uten grunning
• Med fungisider
• Langvarig elastisk
• Høy strekkevne
• Bestandig mot bløtgjødsel og silofôr i henhold til testsertifikat

weber.color 881 i farger kan brukes oppå tidligere malte flater, men kan ikke overmales.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_DE_fug 881_NO

EGENSKAPER
 
Påføringstemperatur +5°C til +40°C, Temperaturbestandighet til +120°C
Åpentid Ca. 10 Min. (ved + 23° C / 50 %) RF
Lagringstid Kan lagres i minst 12 måneder tørt og frostfritt i lukket originalemballasje.
Base Silikonkautsjuk, nøytralherdende
Farge Edelhvit, Bahamebeige, Sølvgrå, Manhattan (lysgrå), Mellomgrå, Antrasit
Konsistens Pastøs, stabil
Fysiske egenskaper Brannklasse: Brannegenskap DIN 4102: B 2
Rengjøring av utstyr Rengjøringsmiddel: etter utherdingen kun mekanisk

 

MATERIALFORBRUK
Fugestørrelse(mm2) Forbruk pr lm fuge (m) Fugelengde pr. 310 ml patron (m)
5 x 3 15 20,5
5 x 5 25 12,5
6 x 6 36 8,9
7 x 7 49 6,5
8 x 8 64 5,0
9 x 9 81 3,9
10 x 8 80 3,8
10 x 10 100 3,2
12 x 10 120 2,1
15 x 10 150 1,8
18 x 10 180 1,7
20 x 10 200 1,6
20 x 12 240 1,2
22 x 12 264 1,2
25 x 12 300 1,1
25 x 15 375 0,8
28 x 15 420 0,8
30 x 15 450 0,7
40 x 15 600 0,5
50 x 15 750 0,4
Fugemålene i denne tabellen er avstemt til det riktige forholdet fugebredde/fugedybde. Dypere fuger må først fylles med Weber bakfyllingsmateriale. Hvis fugedybden ikke er tilstrekkelig for å legge inn en rundprofil, tildekkes fugebunnen med et polyetylenbånd for å unngå at den hefter på tre sider.

Bruksområde

weber.color 881 muliggjør en sikker fuging av ekspansjonsskjøter/ -fuger som fester seg til nesten alle underlag ved normal belastning uten grunning. Eksempler på underlag: Silikataktige materialer som f. eks. glass, glasserte fliser, keramikk, klinker og emalje, metalliske overflater som aluminium, kobber, kunststoffer, som f.eks. polyester samt overflatebehandlet tre.

På grunn av mangfoldet av de brukte grunnstoffene anbefaler vi på forhånd å teste hefteevnen ved lakkunderlag. weber.color 881 fester ikke på polyetylen og teflon. Ved formede kunststoffdeler (f.eks. bølget PVC- eller pleksiglassdeler) er en spenningskorrosjon mulig. På underlag som inneholder myknere, f.eks. bitumen, kan fugemassen lett misfarges. Fuging av keramikkbelegg ute, samt fuging av natursteinbelegg kan medføre tilsmussing av tilgrensende områder. Bruk weber.fug 883 til naturstein. Til undervannsbruk (f.eks. i svømmebassenger) anbefaler vi weber.fug 882.

Tørke-/herdetid

2,0 mm pr. dag (ved + 23° C / 50 %) RF

Utførelse

Utførelse

Fugesidene må være tørre, fri for smuss, olje og fett. Løse deler, avleiringer og rester av andre fugemasser må fjernes. Oljete og fete overflater må rengjøres grundig med aceton. Fugekantene må beskyttes med maskeringstape.

Massen må kun hefte på to fugesidenr. For å unngå at fugemassen hefter på tre sider trykkes fugebakfyllingsprofil av polyetylenskum med lukkede celler ned i fugen. Patronen med weber.color 881 må klippes opp over gjengene, sprøytedysen skrus på, og skjæres til på skrått - avhengig av ønsket fugetykkelse. Bearbeidelsen foretas med en hånd- eller trykkluftsprøyte om mulig med konstant trykk.

Under huddannelsestiden trekkes weber.color 881 av med en sparkel, sparkelkniv eller fugjern som er fuktet med såpevann. Maskeringstapen må fjernes før det dannes en hud på overflaten.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber.color 881 er ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn, unngå kontakt med øyne og hud. Ved kontakt skylles grundig med vann, event. kontaktes lege. Ved arbeider i lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av friskluft eller ventilasjon. Tiltak for å unngå uhell og for helsevern, som fremgår av sikkerhetsdatabladet og merkingen, må overholdes.

Merknader

Den riktige og dermed vellykkede bruken av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. En garanti kan derfor kun gis for kvaliteten av våre produkter innenfor rammen av våre salgs- og leveringsbetingelser, men ikke for en vellykket utførelse. Med dette databladet blir alle tidligere tekniske angivelser om dette produktet ugyldig. Vi forbeholder oss endringer som betyr et teknisk fremskritt. Opplysninger av våre medarbeidere som går utover rammen av dette databladet er først gyldige med en skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av våtrom. Trinn 5: Silikonering