Weber.color Silikon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color Silikon

weber.color Silikon
weber.color Silikon

Produktfordeler

  • Antimugg behandlet
  • Lett å dra ut

Weber.color Silikon er en varig elastisk, 1-komponent silikonfugemasse med fungisider. Stabil, bruksferdig, nøytralherdende, bearbeidbar uten luktplager Meget god vedheft på nesten alle underlag uten grunning.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.color Silikon er en varig elastisk, 1-komponent silikonfugemasse med fungisider. Stabil, bruksferdig, nøytralherdende, bearbeidbar uten luktplager Meget god vedheft på nesten alle underlag uten grunning.

 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Påføringstemperatur +5°C til +40°C, Temperaturbestandighet til +120°C
Åpentid Ca. 10 - 20 Min. (ved +23°C / 50 %) RF
Lagringstid Kan lagres i minst 12 måneder tørt og frostfritt i lukket original emballasje.
Base Nøytralherdende silikon
Konsistens Pastøs, stabil
Bevegelse før brudd 250% (ISO 8339)
Elastisk tilbakegrad over 95%
Fleksibillitet i bevegelsesfuge 25%
Hardhet Shore A, 22
Temperaturbestandighet etter herding 120oC
Rengjøring av utstyr Rengjøringsmiddel: etter utherdingen kun mekanisk

 

MATERIALFORBRUK
Fugestørrelse (mm2) Forbruk pr lm fuge (m) Fugelengde pr. 310 ml patron (m)
5 x 3 15 20,5
5 x 5 25 12,5
6 x 6 36 8,9
7 x 7 49 6,5
8 x 8 64 5,0
9 x 9 81 3,9
10 x 8 80 3,8
10 x 10 100 3,2
12 x 10 120 2,1
15 x 10 150 1,8
18 x 10 180 1,7
20 x 10 200 1,6
20 x 12 240 1,2
22 x 12 264 1,2
25 x 12 300 1,1
25 x 15 375 0,8
28 x 15 420 0,8
30 x 15 450 0,7
40 x 15 600 0,5
50 x 15 750 0,4

LEVERES I FARGENE
Black, Antracit, Medium grey, Grey, Silver grey, Light Grey, White, Light Brown, Beige, Brown, Brick, Mist blue, Ocean, Mint, Forrest, Sahara, Choco, Elephant, Smoke, Mocca, Terracotta, Nubuck, Honey, Leather, Cream, Marble, Salmon, Flamingo, Lemon, Aqua.

Bruksområde

weber.color Silikon muliggjør en sikker fuging av ekspansjonsskjøter/ -fuger som fester seg til nesten alle underlag ved normal belastning uten grunning. Eksempler på underlag: Silikataktige materialer som f. eks. glass, glasserte fliser, keramikk, klinker og emalje, metalliske overflater som aluminium, kobber, kunststoffer, som f.eks. polyester samt overflatebehandlet tre. På grunn av mangfoldet av de brukte grunnstoffene anbefaler vi på forhånd å teste hefteevnen ved lakkunderlag.

weber.color Silikon fester ikke på polyetylen og teflon. Ved formede kunststoffdeler (f.eks. bølget PVC- eller pleksiglassdeler) er en spenningskorrosjon mulig. På underlag som inneholder myknere, f.eks. bitumen, kan fugemassen lett misfarges. Anbefalt å gjøre et lite test felt før fuging av porøse stein. Noen stein kan misfarges. Til undervannsbruk (f.eks. i svømmebassenger) anbefaler vi weber.fug 882.

Tørke-/herdetid

Herdetid: 2,0 mm/døgn (ved + 23° C / 50 %) RF

Lagring

1 år. Gjelder for uåpnet emballasje lagret tørt og kjølig.

Utførelse

Utførelse

Fugesidene må være tørre, fri for smuss, olje og fett. Løse deler, avleiringer og rester av andre fugemasser må fjernes. Oljete og fete overflater må rengjøres grundig med aceton. Fugekantene må beskyttes med maskeringstape.

Massen må kun hefte på to fugesidenr. For å unngå at fugemassen hefter på tre sider trykkes fugebakfyllingslist av polyetylenskum med lukkede celler ned i fugen. Patronen med weber.color Silikon må klippes opp over gjengene, sprøytedysen skrus på, og skjæres til på skrått, avhengig av ønsket fugetykkelse. Bearbeidelsen foretas med en hånd- eller trykkluftsprøyte om mulig med konstant trykk. Under huddannelsestiden trekkes weber.color Silikon av med en fugenal, sparkel, sparkelkniv eller fugjern som er fuktet med såpevann. Maskeringstapen må fjernes før silikonen skinntørker.

Sikkerhet/miljø

Merknader

weber.color Silikon er ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn, unngå kontakt med øyne og hud. Ved kontakt skylles grundig med vann, event. kontaktes lege. Ved arbeider i lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av friskluft eller ventilasjon. Tiltak for å unngå uhell og for helsevern, som fremgår av sikkerhetsdatabladet og merkingen, må overholdes. Den riktige og dermed vellykkede bruken av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. En garanti kan derfor kun gis for kvaliteten av våre produkter innenfor rammen av våre salgs- og leveringsbetingelser, men ikke for en vellykket utførelse. Med dette databladet blir alle tidligere tekniske angivelser om dette produktet ugyldig. Vi forbeholder oss endringer som betyr et teknisk fremskritt. Opplysninger av våre medarbeidere som går utover rammen av dette databladet er først gyldige med en skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av våtrom. Trinn 5: Silikonering