weber.color 873 Fugemørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 873 Fugemørtel

weber.color 873 Fugemørtel
weber.color 873 Fugemørtel

Produktfordeler

  • Høy mekanisk bestandighet
  • Meget tett fugemørtelstruktur
  • Frostsikker

Høyfast, sementbasert fugemørtel med høy mekanisk bestandighet.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.color 873 er en høyfast, sementbundet fugemørtel, testet etter DIN EN 13888, Klasse CG 2, og har et tysk, offentlig testsertifikat.

weber.color 873 benyttes til fuging i områder med mekanisk slitasje.

FORDELER
• Høy mekanisk bestandighet
• Stabil mot høytrykksspylerbelastning opp til + 150 °C og 100 bar
• Stabil mot nøytrale og alkaliske rengjøringsmidler
• Høy motstandsdyktighet mot sure rengjøringsmidler (sammenlignet med vanlige sementbaserte fugemørtler)
• 1-komponent
• Enkel håndtering som for vanlige fugemørtler
• Meget tett fugemørtelstruktur
• Frostsikker

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Rengjøring av utstyr Vann
Materialforbruk Forbruk avhenger av fugebredden og ligger i området ca. 0,2 til 2,1 kg/m², f.eks.:
Spaltfliser: 11,5 x 24 cm², 10 mm fugebredde og 10 mm fugedybde gir forbruk ca. 2,1 kg/m²
Finsteintøy: 20 x 20 cm², 5 mm fugebredde og 8 mm fugedybde gir forbruk ca. 0,8 kg/m²
Småmosaikk gir forbruk ca. 1,5 kg/m²
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Lagringstid Frostbestandig, tørt og i original lukket emballasje holdbar i minst 6 måneder.
Base Spesialsementer, fyllstoffer, tilsetningsstoffer
Densitet Ca. 1,12 kg/dm³
Farge Grå

 

Bruksområde

Til fuging av keramiske vegg-og gulvbelegg, mosaikk, lister av finsteintøy, steintøy, steingods, spaltplater, glassmosaikk og naturstein som ikke er ømfintlig for misfarging.

Inn- og utvendige arbeider på gulv- og veggflater:
• Balkonger og terrasser
• Verksteder
• Kjølehus
• Vaskeanlegg
• Lager-og salgsrom
• Industri-og næringsflater

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca 4 timer.
Mekanisk belastbar etter 7 dager.
Spesifikasjonene refererer seg til +20°C og 65% rel. luftfuktighet.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Det må tas hensyn til følgende punkter:
• Fugemørtelen blandes med den angitte vannmengden på emballasjen
• Fuging skal gjøres først etter at flislimet er gjennomtørket/-herdet
• Fuging må ikke skje på flater med forskjellig overflatetemperatur (f.eks. pga.  varmtvanns-, oppvarmingsrør eller solstråling)
• Sørg for at underlaget og fugesidene har en jevn sugeevne
• Påse at ferdig fuget flate blir tilstrekkelig ettervannet.

På grunn av forskjellige faktorer, som f.eks. egenskaper i underlag, og forhold i omgivelsene, kan vi ikke garantere en jevn farge i ferdig herdet og tørket fugemasse. Fliser med porøs overflate har en tendens til lettere å misfarge fugemassen ved at pigmenter i fugemassen trekkes inn i flisas keramiske gods. Unngå å fuge flater som er påkjent av direkte solbestråling eller vind.

Blanding

Ca. 5 - 5,5 l vann pr. 25 kg sekk.

Påføring

Etter at fliselimet er fingertørt renskes fugene for overflødig limrester. Påse at minimum hele fugebredden, og minimum halve fugedybden er tilgjengelig for fugemasse. Flisenes sideflater skal, så langt mulig, renskes helt for limrester. Fliselimet må være fullstendig herdet, ellers kan det lettere oppstå misfarginger av fugemassen. Sugende belegg må fuktes godt med vann før fuging startes.

Avhengig av ønsket konsistens (gulv-, eller veggbearbeidelse) røres 25 kg weber.color 873 ut med 5,0 til 5,5 l vann. Vann og pulver røres ut til man har en klumpfri, smidig masse.
Delmengder: 1 del vann : 4 til 4,5 deler pulver.

Etterpå kan fugemassen bearbeides umiddelbart. Det må ikke blandes mer fugemørtel enn det som kan brukes opp i løpet av 30 minutter. Vi anbefaler å blande hele den mengden som trengs til en flate under ett for å unngå fargeavvik. weber.color 873 bearbeides ned i fugene i en kontinuerlig prosess med et epoksyharpiksfugebrett. Påse at fugene blir helt fylte med fugemasse. Etter noen få minutter påføres ytterligere litt litt fugemasse før overflaten dras av med brettet i diagonale bevegelser (i forhold til fugemønstret). Overskytende fugemasse fjernes.

Ekspansjonsfuger holdes helt fri for fugemasse, slik at fugene senere kan fylles med tilpasset, elastisk fugemasse.

PÅFØRINGSMÅTE
Epoksyharpiksfugebrett. Fugebredde: 3 - 15 mm
Bearbeidingstid: ca. 30 minutter
Mørtelrester fjernes med en lett fuktig svamp eller svampbrett når de er fingertørre.
Resterende, utherdede fugemasserester/-slør fjernes med en ren, lett fuktig svamp etter at fugemassen er fingertørr.

weber.color 873 er ikke egnet til fuging med spekkeskje.

Etterbehandling

Fugens overflate fuktes en gang til etter 24 timer. Rengjøringsmidler for gulvpleie brukes tidligst etter 7 dager. For hurtig uttørking av fugemassen er ikke fordelaktig. Hold fugen fuktig etter ferdig resultat er oppnådd, evt. dekk til med folie.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Avhengig av temperatur og forhold på byggeplassen kan flislimets åpentid påvirkes; kaldt/varmt vær vil h.h.v. forlenge/forkorte limets åpentid. Kontroller limets klebeegenskaper jevnlig. Skinnherdet lim skal fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim.

Bruks- og herdetider er basert på temperatur på + 20 °C og relativ luftfuktighet på 65 %. Ved underlag som ikke suger og hvor det er lagt ut store tykkelser med lim, vil herdetiden bli forlenget.

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som fremgår av yrkeshygienisk datablad og merking må observeres og følges. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader.

Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten  forvarsel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Filmer

Oppbygging av gode våtrom. Trinn 4: Fuging av flisene