Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Liming av skifer og naturstein

Løsningsfordeler

  • Terrasser og balkonger
  • Trapper
  • Gulv
  • Fasade

Weber sine våtromsprodukter utgjør en komplett løsning som sikrer deg et tørt og tett våtrom i årevis. Og selvfølgelig har vi også det andre materialet som hører med for at flisleggingen skal bli100% vellykket.

Om løsningen

Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av naturstein. Natursteiner et samle begrep for en rekke ulike steintyper (skifer, granitt, marmor m.m.), og som i mange tilfeller krever spesielle egenskaper til flislimet og fugemassen som skal benyttes. Eksempelvis vil farge ømfintlig marmor stille spesielle krav til lim og fugemasse. Weber har produkter som ivaretar disse behovene. Ved utvendig legging av skifer og naturstein anbefaler Weber å beskytte underliggende konstruksjon med for eksempel weber.tec Superflex D2 - en to-komponent sementbasert og diffusjonsåpen smøremembran for inn- og utvendig bruk.

Systemoppbygging  
1. Underlag Betong, avrettingsmasser, puss etc.
2. Primer Forvanning/weber.floor 4716 weber.prim 80
3. Membran weber.tec Superflex D2
4. Flislim weber Steinlim
5. Fugemasse weber.color Rapid weber Skiferfug

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned