we care - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

we care

I Weber mener vi at det som betyr aller mest er å bry seg om mennesker og deres omgivelser

Engasjerte mennesker

Menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs. I sitt daglige virke viser Weber-ansatte høyt engasjement for selskapets mål, de søker de beste løsningene og bidrar til Webers resultater og utvikling. Vi kan bare skape innovasjon og tilby høyere verdi til våre kunder hvis Weber-ansatte er opptatt av å lytte til kundenes behov og tilfredsstille disse på aller beste måte.

Vi deler kunnskap

Med rundt 10.000 mennesker i 52 land, har Weber en rik kilde til kunnskap over hele verden. Vårt ønske om og evne til å dele kunnskap og å lære av hverandre, hjelper oss å utvikle bedre og raskere løsninger for våre kunder

Nærhet

Webers internasjonale rekkevidde kombineres med lokal kunnskap. Løsninger utformes alltid lokalt, i henhold til lokale behov, vaner og tradisjoner. Produkter produseres både lokalt og regional, men alltid så nærme kundene som mulig.

Vennlighet og omtanke

Vi ønsker å utvikle noe som er mer enn et ordinært kunde/ leverandør-forhold. Vi ønsker personlige forhold og mener at alle kommentarer og forslag har en verdi.

Langsiktig og vellykket forhold til kundene

I tillegg til produktkvalitet og -ytelse, er vi opptatt av å betjene våre kunder med et nært, langvarig vinn-vinn forhold. Vi er opptatt av å forbedre arbeidsforholdene deres og å hjelpe dem å utvikle egen kompetanse.

Vi bryr oss om sikkerhet for alle. Vi ønsker å gjøre livet enklere, mer praktisk og mer komfortabelt.

Vi bryr oss om folks trivsel, både de som bruker våre produkter og de som bor i hus bygget med våre produkter

Vi bryr oss om mennesker. Vi lytter til hva som betyr noe for folk og tar hensyn til deres behov. Vi hjelper hverandre til vekst. Vi svarer på de mange utfordringer vi treffer i hverdagen, og tilpasser oss til det mangfoldet vi møter

Vi bryr oss om det som betyr noe for folk

Vi bryr oss om dagen i dag. Men vi er også opptatt av framtiden. Vi tar ansvar for å lede forandring og for å bygge en morgendag som er i harmoni med miljø og omgivelser

Vi bryr oss om vårt langsiktige ansvar